other languages言語 (複数)tongues shéheː (複数)

Dankesu ne karu

Amea ne Dankesu ne karu (tateio [dãŋke̞su ne̞ karu])!
Amera ampa ametia arawawi na mani jenaung Eiko, aha jeitarao kaha weo ire!
Tonanai, amemehikai amefauma.
Katai rahi uremi ao mehikai, remi. Remi mehikai!

Known vocabulary of Ambai is very few so I couldn't translate the rest. If it were a constructed language and its all words are known, I would have combined some words and made new necessary terms. However, this is a spoken natural language. I just don't know but there must be the expressions. I wouldn't like to create new terms and make my sentences deviate from the actual.

Beo mani fiangeng teai bereri──katai rahi raing foi katai

Jiari eti refui foi na Kokudotirijin. Iha kiai kutu nei.

Mano Eikosai Ijinkai nesa etetia kiai katai nei.